Pianka otwartokomórkowa

Sztywna piana otwartokomórkowa

Piany otwartokomórkowe, jak ich nazwa wskazuje, charakteryzują się otwartą strukturą komórek. Aż ponad 90% z nich posiada otwartą budowę. Odróżniają się od pian zamknięto komórkowych nie tylko strukturą, ale przede wszystkim czynnikiem spieniającym, którym w tym przypadku jest woda, przez co natrysk otwartokomórkowy jest bardziej ekologiczny i przyjazny naturze. Kolejną kluczową cechą pian otwartokomórkowych jest ich gęstość, która zawiera się w granicach od 8 do 10 kg/m3, przez co piana, podczas spieniania, dosłownie rośnie w oczach wypełniając każdą wolną przestrzeń w izolowanej powierzchni, tworząc grubą i szczelną izolację, dzięki czemu otrzymanie współczynnika przenikania ciepła U na poziomie wymaganym w domach energooszczędnych nie stanowi żadnego problemu.

Otwartokomórkowe piany natryskowe

W nowoczesnym budownictwie bardzo ważna jest szczelność budynku, która odpowiada za utrzymanie ciepła. Najczęściej przyczyną nieszczelności, a co za tym idzie – przewiewów jest źle położona izolacja, która jeśli „opadnie” pogarsza także współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę. Natrysk pianą otwartokomórkową eliminuje ten problem, dzięki wysokiej adhezji tego materiału do każdej powierzchni na którą jest aplikowany. Podczas aplikacji piana wyrastając na odpowiednią grubość samoistnie „przykleja się” do powierzchni zapobiegając jakimkolwiek ruchom izolacji, zaś z drugiej strony „pracując” razem z konstrukcją. Dzięki natryskowej metodzie aplikacji izolacja wykonana w ten sposób charakteryzuje się ciągłością warstwy (tzw. bezszwowość) co wyklucza problemy z nieszczelnością przegrody, a co za tym idzie także z przewiewami. Wysoka szczelność nie powoduje jednak nadmiernego gromadzenia się wilgoci, która doskwiera nazbyt szczelnym domom. Otwartokomórkowa struktura powoduje, że piana cechuje się niskim współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ dzięki czemu wilgoć nie jest zatrzymywana w warstwie izolacji, a cała przegroda „oddycha”. Wszystko to przekłada się na trwałość izolacji w czasie.

Sztywna piana otwartokomórkowa

Bardzo ważną cechą którą powinna wyróżniać się dobra izolacja jest nie tylko niski współczynnik przenikania ciepła U, ale także jej zdolność do tłumienia dźwięków. Dzięki niskiej gęstości oraz drobnokomórkowej budowie izolacja wykonana natryskową pianą otwartokomórkową charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami izolacyjności akustycznej. Dlatego poprzez zastosowanie piany w przegrodach budynku hałas wywołany kroplami deszczu stukającymi w blachę poddasza lub niesforny pies sąsiada ujadający nam tuż za ścianą już nigdy nie będzie problemem.Natryskowe poliuretanowe piany otwartokomórkowe stosuje się przy wykonywaniu izolacji w nowych budynkach jak i termomodernizacji: głównie ścian działowych wewnętrznych jak i zewnętrznych, stropów oraz poddaszy zarówno tych użytkowych jak i nieużytkowych, a dzięki metodzie aplikacji zaizolowanie całego domu można wykonać w ciągu jednego dnia.

PUREX NG-0810NF
Gęstość pozorna: 8±10% kg/m³
Przewodnictwo cieplne: 0,038 W/mK
Współczynnik akustyczny: αw=0,5
Klasa wyrobu dźwiękochłonnego: D
Zawartość komórek zamkniętych: <20%
Zdolność samogaśnięcia: Tak

Ekoprodur S0310
Gęstość pozorna: 8±10% kg/m³
Przewodnictwo cieplne: 0,038 W/mK
Zdolność samogaśnięcia: Tak

Izopianol 03/10 N
Gęstość pozorna: 10±10% kg/m³
Przewodnictwo cieplne: 0,038 W/mK
Współczynnik akustyczny: αw=0,5
Klasa wyrobu dźwiękochłonnego: D
Zawartość komórek zamkniętych: <20%
Zdolność samogaśnięcia: Tak

Zastosowanie

pianki otwartokomórkowe

Poddasza

Ściany

Enter your keyword